EFOS – teknisk översikt

Vad är EFOS?
Projektets syfte är att utfärda gemensamma e-legitimationer för offentlig sektor, detta kommer medföra att befintliga lösningar som SITHS och MyndighetsCA kommer att ersättas.
EFOS, E-identitet För Offentlig Sektor, kommer att lanseras under 2018.

Hur kan jag införa och börja använda EFOS i min organisation?
Att ansluta din organisation till EFOS är enkelt och utan kostnad. Rent tekniskt innebär det att du ansluter din autentiseringstjänst, Identity Provider (IdP), till EFOS infrastruktur.

En IdP har huvudsakligen tre uppgifter :

  1. Autentisering av användaren – säkerställ att användaren är den som den utger sig för att vara
  2. Identifiering av användaren – finns användaren i min organisation?
  3. Kontroll av behörigheter – ska användaren ges åtkomst till efterfrågad tjänst vid specifik tidpunkt från specifikt nät och enhet? Vilken behörighetsdata ska skickas med till tjänsten?

EFOS kommer endast påverka punkt 1, autentisering. Med EFOS erbjuds ytterligare en autentiseringsmetod. Denna metod är byggd runt certifikat och kommer rent konkret att betyda att användare kan logga in med smartkort eller mobilapp.

Ett område på framfart är elektronisk signering av dokument och data. Eftersom EFOS är byggt på certifikat kan EFOS även användas för att en användare ska kunna signera dokument eller data elektroniskt via sitt smarta kort eller sin mobilapp.

PhenixIDs produkter har stöd för autentisering och signering med EFOS, både via smarta kort och mobil app. Allt för att möjliggöra en snabbare, enklare och kostnadseffektivare implementation.